Zapraszamy do obejrzenia zapisu z eksperckiego webinaru dotyczącego modernizacji źródeł wytwarzania ciepła oraz wymagań Dyrektywy MCP w sprawie ograniczania emisji zanieczyszczenia w powietrzu

Zobacz nagranie
Gotowi
na Dyrektywę
MCP?

Podczas spotkania omówione zostały wyzwania oraz obowiązki związane z koniecznością dostosowania instalacji do nowych, restrykcyjnych norm emisji zanieczyszczeń dla średnich obiektów spalania.

Do obejrzenia webinaru zapraszamy w szczególności kadrę zarządzającą, przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych zajmujących się inwestycjami oraz rozwojem biznesu, utrzymaniem ruchu, energetyką w zakładach, przedstawicieli departamentów i działów zajmujących się ochroną środowiska.

Prelegenci
 • Bartłomiej
  Asztemborski
  Koordynator projektów
  innogy Polska Solutions
  Sp. z o.o.
 • Sebastian
  Zientara
  Senior Manager
  innogy Polska Solutions
  Sp. z o.o.
 • Irena
  Dul
  Główny specjalista
  ds. ochrony środowiska
  E.ON edis energia
Zapisz się i uzyskaj dostęp do nagrania
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, co nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami.

innogy Polska Solutions Sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych znajdujących się w formularzu i są one przetwarzane m. in. w celu wykonania Twojego zapytania. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.
W trakcie spotkania rozmawialiśmy o: